Menu

Salmonella

Marzec 30, 2018 - Zdrowie
Salmonella

Zatrucie salmonellą to potoczna nazwa salmonellozy, choroby wywoływanej przez niektóre odmiany bakterii salmonelli. Objawy są bardzo podobne do zatrucia pokarmowego, więc salmonellozę przyjęło się nazywać zatruciem salmonellą.

Salmonelloza ma trzy postaci kliniczne, a najczęściej występuje salmonelloza żołądkowo-jelitowa. Jej objawy to wodnista biegunka, ból głowy, nudności i wymioty, niewielka gorączka. Tę postać salmonellozy nie leczy się antybiotykami, tylko kroplówką zapobiegająca odwodnieniu. Salmonelloza narządowa to stan zapalny dotykający jeden z wielu narządów w przypadku gdy bakterie salmonelli przedostaną się do krwiobiegu. Choroba może dotyczyć układu moczowego, oddechowego, nerwowego, serca, kości i wielu innych narządów. W tym przypadku włącza się antybiotyki na okres 5-7 dni. Najcięższa postać salmonellozy to postać uogólniona z wysoka gorączka, złym ogólnym stanem i objawami wstrząsu. Przy tej postaci występuje największe zagrożenie życia.

  Rak jelita grubego - informacje

Jak można uchronić się przed zakażeniem bakteriami salmonelli? Trzeba przestrzegać kilu zasada, a przede wszystkim higieny osobistej. Myć ręce po każdym skorzystaniu z ubikacji, myć ręce po powrocie do domu, myć ręce przed jedzeniem. To żelazne zasady, ale nie wystarczają, ponieważ zakażone mogą być produkty, których używamy do sporządzenia posiłku. Surowe mięso, drób, jaja nie mogą się stykać z produktami gotowymi do spożycia. Jaja najlepiej umyć i wyparzyć jeszcze przed włożeniem do lodówki. Po każdym kontakcie z surowym mięsem lub jajami należny umyć ręce żelem antybakteryjnym, który powinien być dostępny w każdej kuchni. Nie zamrażać ponownie produktów rozmrożonych, tylko przyrządzić i spożyć.

Więcej – http://www.dock.pl/zdrowie/salmonelloza/